Sinopsis

1985-2007 yılları arasında Ankara’nın en merkezi yerlerinden biri olan Konur Sokak’ta yer alan Engürü kahvesi, o dönem Ankara’da yaşayan ve düşünsel, yazınsal, sanatsal üretim yapanların iletişim ve buluşma mekanı haline gelmiştir. Belgesel, bu kahve çevresindeki tanışıklıkların, rastlaşmaların, kesişmelerin yol açtığı üretimler üzerinden 1990’lar Ankara’sının politik, toplumsal, kültürel iklimine bir bakıştır.

Belgesel; pek çok farklı grup, yaş ve cinsiyetten insanın aynı mekanda olmasının yarattığı potansiyel ile dönemin düşünsel, yazınsal ve sanatsal faaliyetlerinin izini sürmektedir. Kahvenin Ankara ve Kızılay tarihindeki yerinin yanı sıra, mekanın kentle ilişkisine, birbirini etkileme ve dönüştürme potansiyellerine odaklanmaktadır. Engürü kahvesini 1990’lar Ankara’sının politik ve kültürel iklimi, Konur Sokak ve Yüksel Caddesi’nin kentteki yeri ile birlikte ele almaktadır. Kahvenin sokakla ve Mülkiyeliler Birliği, TMMOB Mimarlar Odası, Dost Kitabevi, İmge Kitabevi, Bilim Sanat Kitabevi, Kardelen, Aspava Dem Kıraathanesi gibi komşu mekanlar ile ilişkisini incelemektedir. Kahvenin bir hafıza mekanı olarak toplumsal bellekteki yerini araştırmayı hedeflemektedir.

laf aramızda Engürü Kahve Afiş