tarihçe

neler yaptık

2017

başlıyoruz

Kirit

# Bahar 2017: Ekibin ilk toplantıları

# 5 Mayıs 2017: Anlık mesajlaşma grubunun kurulması

# Ağustos 2017: Olası söyleşi sorularının saptanması, Engürü hakkında bilgi toplama

# Kış 2017: Görüşülecek kişiler listesinin oluşturulmaya başlanması

2018

denemeler, çekimler

# Mayıs 2018: Toplumsal bellek, kent, kentsel hafıza, sözlü tarih okumalarına başlanması, örnek belgesellerin izlenmesi

# Temmuz 2018: Sorulacak soruların netleştirilmesi, söyleşi kullanım izin belgesi ve çekim checklist hazırlanması, söyleşi sırasında masaya konacak olan Engürü fotoğraf albümü, dergi, kitap, gazete gibi dokümanların toparlanması

# 2 Ağustos 2018: STB ofiste Özlem ile ilk deneme çekimi

# 4 Ağustos 2018: Sibel Durak ile Yüksel Caddesi’ndeki Hezarfen kafede deneme çekimi

# 12 Eylül 2018: Sulhiye Gültekingil ve Murat Gültekingil ile ilk söyleşi çekimi

# Ekim-Kasım 2018: Sibel Durak ve Zeynep Alica ile ofiste deneme çekimleri; mikrofon ve ekipman testleri; mikrofon, tripod, harddisk gibi ekipman eksiklerinin tamamlanması

Murat Özcan - Can Mengilibörü

# 10 Ekim 2018: Sivil Düşün’e ilk başvuru ve olumsuz sonuçlanması

# Ekim 2018: Yunus Özkazanç ve Candan Murat Özcan’ın arşivlerinden ilk parti fotoğrafların gelmesi, negatiflerin taranıp sayısallaştırılması

# 27 Ekim 2018: Salt Ankara’nın düzenlediği Kemal Can-Başkentin Kahvehaneleri söyleşisine ekip olarak katılım

# 25 Kasım 2018: Candan Murat Özcan ve Genco Dönmez ile söyleşi çekimi; her çekim sonrası söyleşi kurgusunun yapılması, söyleşinin izlenmesi, hata ve değişikliklerin not edilip düzeltilmesi rutininin başlaması

# Aralık 2018: Alper Fidaner, İlker Berke, Hakan Kaynar, Şengün Kılıç ile söyleşi; otomatik deşifre programı araştırmaları, hangisi iyi denemeleri

2019

Reyhan Atasü Söyleşi
Reyhan Atasü Söyleşi

çekimler sürüyor

# Ocak 2019: Bülent Güler, Ayşin Zoe Güneş, Mine Kasap, Mehmet Öz, M. Bülent Kılıç, Eren Aysan ile söyleşi

# Ocak- Ağustos 2019: Engürü müdavimlerinin o dönem yazdıkları kitapların okunması

# Şubat 2019: Yücel Çelikler, Nedret Miser, Hacer Taşçene, Süreyya Murat, Mehmet Özer ile söyleşi

# 5-16 Şubat 2019: Candan Murat Özcan’ın arşivinden ikinci parti fotoğrafların gelmesi

# 19 Şubat 2019: Konur Sokak’ta hyperlapse çekimi

# Mart 2019: Süleyman Kaya, Adnan Akçay, Cahit Çiltaş, İhsan Özbek, Hatice Ayrancı, Tevfik Doğan Toker, Özgün Dinçer, Şencan Kalkancı, Renk Mıdıkhan ile söyleşi

# Nisan 2019: Asuman Topaloğlu, Ahmet Yıldız, Ersan Ocak, Metin Solmaz, Yasemin Öz ile söyleşi

# Mayıs 2019: Menekşe Toprak, Kerim Hammami, Reyhan Atasü, Gökçe Bayrakçeken Tüzel, Yusuf Al ile söyleşi

# Mayıs 2019: Nihat Genç ile Bahçeli Mado’da off the record görüşme

# Haziran 2019: İlknur Yüksel, Hasan Mehmet Mürşil, Murat Meriç ile söyleşi

# 13-14-15 Temmuz 2019: İstanbul söyleşileri, İlker Berke sayesinde Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nde kurulan sette 15 kişi ile söyleşi: Emrah Dönmez, Nebil Sayın, Eyüphan Erkul, Hasan Nami Güner, Arzu Suriçi Kireççi, F. Cengiz Erdinç, Nesrin Karadağ, Gül Abus Semerci, Harun Abuşoğlu, İlker Barış, Ümit Kireççi, Önder İskender Özturanlı, Mete Aygün, Gamze Aras, Çerkes Karadağ

# 26 Ağustos 2019: Ayşe ile Tanju’nun evlenmesi

Ayşe ve Tanju

# Eylül 2019: Ankara’da söyleşilere devam, Ebru Ceylan, Ahmet Telli, Uğur Tunçay

# Ekim 2019: Murat Kalaycıoğlu, Ahmet Bülent Erişti, Ali Balkız, Umut Kara, Hale Güçsavaş, Tarhan Gürhan ile söyleşi

# Kasım 2019: Orhan Tekinsoy, Süleyman Kaman, Enver Kaman, Tamer İncesu, Neşet Kocabıyıkoğlu ile söyleşi

# Aralık 2019: Duygu Cihanger, Muzaffer Kesgin, Erdoğan Bekkaya, Eşref Kaçmaz, Emre Karayel, Rıfat Başaran, Önder San ile söyleşi

Necmi Söyleşi

2020

pandemi

# Ocak 2020: Tanıl Bora ile söyleşi

# 18 Ocak 2020: Son yüz yüze söyleşinin Rıza Güzelgün ile yapılması

# Mart 2020: Pandemi, proje ekibinin bile birbiriyle görüşemez hale gelmesi

# İlkbahar 2020: Pandemiden istifade Özlem ve Can’ın tüm söyleşileri izleyip özet not almaya başlaması, dönem Ankara’sı okumaları

# Temmuz 2020: Hem pandemi yüzünden, hem de diğer şehirlerde ve yurtdışındakilerle söyleşebilmek için Skype ve Zoom ile görüşme kaydı denemeleri

# 17 Temmuz 2020: İlk Zoom söyleşi “Necmi” Mehmet Turgut Bayram (Bodrum)

# Temmuz 2020: Soner Sevgili (Adana), Kemal Can (Akçakoca), Ahmet Orhan (Londra), Metin Yücel (Tayland), Ege Berensel (Ankara), Mehmet Demir (İzmit), Mehmet Gökağaç (Ankara), İnanç Uysal (Antalya) ile Zoom söyleşi

# Ağustos 2020: Mert Burat (Ankara), Ümit Uzmay (Ankara), Erdal Akalın (Ankara) ile Zoom ve WhatsApp üzerinden söyleşi

# 30 Ağustos 2020: Son söyleşi, Zoom ile Ece Temelkuran (Zagrep)

Ece Temelkuran Söyleşi

# Sonbahar 2020: Özlem ve Can’ın 92 söyleşiden yaklaşık 3000 satırlık bir özet çıkarması, müdavim, muhabbet, Konur-Yüksel, Heykel, 90’lar Ankara’sı gibi anahtar kelimelerin saptanması

# Sonbahar 2020: Artık kurguya başlamalı deyip bir türlü başlanamaması, başlayamama stresinin işin kendisinden daha yorucu olması, film bitse de pandemide gösterim, gala, festival yapılamayacağı gerçeği

# Aralık 2020: Kültür Bakanlığı belgesel desteğine başvuru, tasdikli belgeler istendiğinden başvurunun epey masraflı olması

2021

malzemeyi tasnif

# Ocak-Şubat 2021: Rıza Güzelgün’ün tüm video kasetlerinin sayısallaştırılıp, izlenip, kahve, Konur ve Yüksel’le ilgili kısımların bulunması

# İlkbahar 2021: Özlem’in tüm söyleşi özetlerini okumaya, anahtar kelimeleri düzenlemeye ve revize etmeye başlaması

# 25 Haziran 2021: Kültür Bakanlığı destek başvurusunun olumsuz sonuçlanması

# Yaz ve Sonbahar 2021: 75 anahtar kelimeyle ilgili kağıt üzerinde anlatılar oluşturmaya başlanması

# 14 Temmuz 2021: İlk anahtar kelime kurgusu olan 1980 Darbesi kurgusunu tamamlaması ve diğer anahtar kelimelerle devam edilmesi

# 27 Aralık 2021: 75 anahtar kelimeyle ilgili anlatıların nihayet tamamlanması

Capture
Capture
Kurgu

2022

senaryo ve kurgu

# 14 Ocak 2022: Özlem’in anahtar kelimeler ve alt başlıklarla senaryo üzerinde çalışmaya başlaması

# 18 Nisan 2022: 6 sayfalık özet senaryo omurgasının tamamlanması

# Nisan 2022: “Necmi” Mehmet Turgut Bayram’ın vefatı

# Mayıs 2022: Özlem ve Can’ın kurguya başlaması

# 3 Haziran 2022: Kurgunun ilk bir saatlik kısmının ekip olarak izlenmesi, yeniden destek ve fon arayışına başlama

# 14 Haziran 2022: İlk bir saatlik kurgudan sonra senaryoda gerekli revizyonların yapılması

# Temmuz 2022: Kurguya devam

# 25 Ağustos 2022: Özlem’in senaryoya son şeklini vermesi, bu senaryo üzerinden 5 saatlik bir kurgunun ortaya çıkması

# Kasım 2022: Ümit Uzmay’ın vefatı

# 24 Kasım 2022: Sivil Düşün’e ikinci kez başvuru

# 28 Kasım 2022: Üç aylık aradan sonra kurguya geri dönüş, 5 saat 13 dakikalık kurguyu 3 saate indirme hedefi

2023

bitiriyoruz

Ocak-Şubat 2023: Can’ın kişisel sergisi Zat-ı Muhterem Envanterim ile ilgili çalışmaların hız kazanması ve belgesele ara verilmesi

# Şubat 2023: Süreyya Murat’ın vefatı

# Mart 2023: Sivil Düşün desteğinin onaylanması, post prodüksiyon bütçemizin kabul edilmesi, proje bitiş tarihinin adının konması: Ekim 2023

# Mart 2023: Mert Burat’ın vefatı

# Mayıs 2023: Sergi için verilen ara sonrası kurguya geri dönülmesi ve 5 saatlik kurgunun 2 saat 50 dakikaya indirilmesi

# 18 Mayıs 2023: 2 saat 50 dakikalık kurgunun Ayşe ve Tanju ile topluca izlenmesi, kısalabilecek yerlere ilişkin notlar alınması

# Haziran 2023: 2 saat 50 dakikalık kurgunun 2 saat 35 dakikaya indirilmesi

# 30 Haziran 2023: 2 saate düşürülen filme eldeki arşiv fotoğraflarının ve videoların eklenmesi, Mengilibörü arşivinin elden geçirilip, döneme dair gazete kupürü, dergi ve fotoğrafların taranıp sayısallaştırılması

# Temmuz 2023: Rıza Güzelgün’ün vefatı

# 15 Temmuz 2023: Filmde bazı bölümlerin tekrar elden geçirilip revize edilmesi, kapanış jeneriğinin eklenmesi

# Temmuz-Ağustos 2023: Yunus Özkazanç’ın arşivinden ikinci ve üçüncü parti fotoğrafların gelmesi ve filme eklenmesi

# Ağustos 2023: Can’ın filme Türkçe altyazı yapması

# 28 Ağustos 2023: Ekip olarak son toplu seyir

# 31 Ağustos 2023: Filme son noktanın konması, 1 saat 52 dakika, kurgu dosyasının 199. versiyonu, artık sıra postprodüksiyon, renk ve ses düzeltisi, altyazı çevirisi vb..

# 12 Eylül 2023: Ayşe’nin Uyanıyor Ankara şarkısının kullanımı için telif sahiplerinden izin alması

# 17 Eylül 2023: Belgeselin adının konması: laf aramızda Engürü Kahve. İlk fragmanın hazırlanması, 3 farklı afiş tasarımı

# 19 Eylül 2023: Ankara Film Festivali ve Vekam Özel Ödülü’ne başvuru

# 19 Eylül 2023: lafaramizda.com’un satın alınması ve web sitesinin yapılması

# 22 Eylül 2023: Filmin ses düzeltisi için Volkan Yırtıcı’ya gönderilmesi ve Tanju’nun Sivil Düşün sözleşmelerini takibi

# 24 Eylül 2023: İlker Berke’nin vefatı, ki İstanbul çekimleri onun yardımı ve emeği olmasa mümkün olamazdı

# 27 Eylül 2023: Türkçe altyazının çeviriye hazırlık için editlenmesi ve tercüme bürosuna gönderilmesi

# 24 Ekim 2023: Ankara Film Festivali programı açıklandı, Ankara Filmleri seçkisinde yer aldığımızı programdan öğrendik

# 6 Kasım 2023: Belgeselin ilk gösterimi 34. Ankara Film Festivali Ankara Filmleri Seçkisi kapsamında gerçekleşti. Gösterim sonrası söyleşi yapıldı

Ankara Film Festivali

# 10 Kasım 2023: Belgesel 34. Ankara Film Festivali VEKAM Özel ödülünü kazandı

34. Ankara Film Festivali VEKAM Özel Ödülü

# 1 Aralık 2023: Belgesel Kült Kavaklıdere sinemasında gösterildi. Gösterim sonrası söyleşi yapıldı

Kült Kavaklıdere Gösterimi

 Kült Kavaklıdere - Gösterim Sonrası Söyleşi

Yunus Özkazanç Arşiv
TMMOB Mimarlar Odası - Gösterim Sonrası Söyleşi

2024

gösterimler, festivaller

# 19 Ocak 2024:  TMMOB Mimarlar Odası Konferans Salonu’nda gösterim sonrası söyleşi

# 10 Şubat 2024:  Laf aramızda Engürü Kahve belgeseli 7. Kadın Yönetmenler Festivali Ulusual Kamera Göz Belgesel finalisti oldu

Kadın Yönetmenler Festivali Logo

# 29 Şubat 2024:  7. Kadın Yönetmenler Festivali’nde gösterim ve söyleşi

Kadın Yönetmenler Festivali - Gösterim

Kadın Yönetmenler Festivali - Söyleşi